Resurs Bank – Erfaringer og Test 2021

Sist oppdatert 04.08.2021

Resurs Bank er godt etablert på det norske markedet. Resurs-konsernet ble i utgangspunktet etablert i 1977, hvor Resurs Bank fikk konsesjon i 2001.

Per i dag opererer Resurs Bank innenfor både Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den norske filialen har i dag over 100 ansatte, hvor hovedkontoret er å finne i Oslo.

Visjonen bak Resurs Bank er å tilby enkle finansieringsløsninger for detaljhandel, og de jobber aktivt for å skape smarte betalings- og finansieringsløsninger. Via Resurs Bank kan du låne fra 10.000 - 500.000 kroner, og det stilles ingen krav til sikkerhet.

Om ønskelig kan du også samle lån og kreditt hos Resurs Bank (refinansiere), som vil kunne hjelpe deg med å redusere de månedlige kostnadene dine.

Fordeler og ulemper


Fordeler

 • Fornuftige gebyrer
 • OK rentesats
 • Kan ha medlånetaker
 • Tilbyr betalingsfri måned
 • Refinansiering
 • Tilbyr betalingsforsikring

Ulemper

 • Høy minimumsalder
 • Maksimal alder er kun 68 år
 • Noe høyt etableringsgebyr

Betingelser


 • Du må ha fylt 25 år
 • Minimum 280 000 ,- i årsinntekt
 • Ingen registrerte betalingsanmerkninger
 • Kan ikke være langtidssykmeldt
Lånebeløp 10.000 - 500.000 kr
Rente 8,39% - 19,39%
Min. alder 25 år
Nedbetalingsperiode 12 - 144 mnd
Annonse
Eff.rente 13,38 %, 80.000 kr, o/5år, Kostnad: 28.323 kr, Totalt: 108.323 kr

Hvorfor velge Resurs Bank?

Fordeler

Resurs Bank er en av de største lånetilbyderne på det norske markedet. Her kan du føle deg trygg på at tilbyderen er seriøs og pålitelig.

Det første vi bemerker oss er den brede lånerammen. Hos Resurs Bank har du mulighet til å låne mellom 10.000 - 500.000 kroner.
Når det kommer til forbrukslånene kan du ha en nedbetalingstid på inntil 5 år, mens du kan få hele 12 års nedbetalingstid på refinansieringsløsningene. Dette gir gode valgmuligheter for forbrukeren!

Sammenlignet med andre lånetilbydere sitter vi også igjen med et inntrykk av at søknadsprosessen er svært oversiktlig. Du fyller enkelt og greit inn ønsket lånebeløp. Deretter vises en oversiktlig tabell som viser nøyaktig månedsbeløp og effektiv rente for de ulike nedbetalingstidene. Dette gir god oversikt for oss som forbrukere, og vi liker spesielt godt at den månedlige nedbetalingssummen vises tidlig i prosessen.

Resurs Bank skiller seg også ut som en lånetilbyder med riktig så gode gebyrsatser. Med unntak av etableringsgebyret betaler man kun et månedlig administrasjonsgebyr på 29 kroner.
Per dags dato er etableringsgebyret fast for alle lånesummer, og pålyder 995 kroner. For de laveste lånesummene er dette noe høyt, men til gjengjeld er gebyrene ellers lave.

Hvilken rente du får avhenger i stor grad av lånebeløp og nedbetalingstid. Man ser likevel at Resurs Bank så absolutt kommer greit ut når man ser på rentesatsene.

Om ønskelig kan du også tegne betalingsforsikring hos Resurs Bank, og de tilbyr inntil èn avdragsfri måned.

Hva er ulempene med Resurs Bank?

Ulemper

Den første ulempen vi bemerker oss med Resurs Bank er minimumsalderen. For at din søknad skal vurderes må du som et minimum ha fylt 25 år. Sammenlignet med mange andre lånetilbydere er dette noe høyt.

Til gjengjeld sender Resurs Bank ut et tydelig signal. De ønsker kun å låne ut penger til personer med etablert og stabil økonomi. Man bør likevel nevne at det åpenbart finnes personer under 25 år som har kontroll på økonomien. Disse blir dessverre utelatt av Resurs Bank.

For enkelte av lånesummene er også etableringsgebyret noe høyt. Gebyret er 995 ,- uavhengig av lånesum. For de minste lånesummen utgjør dermed etableringsgebyret en ganske stor andel av den totale summen.

Vi skulle også gjerne sett at man kunne få mer enn èn avdragsfri måned ved behov.

Hvilke krav stilles av Resurs Bank?

Krav

Resurs Bank stiller som nevnt relativt store krav til sine låntakere.

Du må ha fylt 25 år, og må samtidig kunne dokumentere en årlig inntekt på minst 280.000 kroner.

Du kan heller ikke ha noen aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger, og du kan ikke være langtidssykmeldt.

Kontaktinformasjon til Resurs Bank

Juridisk NavnResurs Bank AB NUF
Org. nummer984 150 865
BesøksadresseLangkaia 1, 0150 Oslo
PostadressePostboks 979 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon22 56 37 33
E-postkundetjeneste@resursbank.no